17 mei 2016

Kwaliteitscertificaat voor werkplaatsprocessen bij Wensink Mercedes-Benz Emmen 

Wensink Mercedes-Benz Emmen heeft het kwaliteitscertificaat voor personenwagens, bestelwagens en trucks werkplaatsen behaald. Dat betekent dat de werkplaats van het bedrijf aan een internationale standaard van het hoogste niveau voldoet. Het verkrijgen van het kwaliteitscertificaat is weliswaar eervol, maar geen doel op zich. Het draait uiteindelijk namelijk om optimale klanttevredenheid. En die vertoont bij Wensink in Emmen een sterke opgaande lijn. 


Het verkrijgen van het kwaliteitscertificaat voor het werkplaatsproces stelt hoge eisen aan de dealer, die moeten voldoen aan de internationale kwaliteitsstandaard van Mercedes-Benz. Elke afzonderlijk stap in het werkplaatsproces is gedetailleerd beschreven; vanaf het eerste telefonische contact voor een werkplaatsafspraak tot en met het weer afgeven van het voertuig aan de klant. Door op een dergelijke gestructureerde manier te werken kan gericht aan elk facet van de serviceverlening worden gewerkt. Dat is belangrijk, want bij de aankoop van een topproduct mag een klant ook de bijbehorende service verwachten. 


Teamwork
Het verkrijgen van het kwaliteitscertificaat gaat niet vanzelf. Alex Wallet, Retail Consultant van Mercedes-Benz Nederland: ”Het begon met een situatieschets. Deze werd in nauwe samenwerking met Mercedes-Benz Nederland gemaakt. Daarbij bleek dat we op bepaalde punten nog beter zouden kunnen presteren. Samen met coaches van Mercedes-Benz Nederland is het complete team daarmee aan het werk gegaan. Iedereen binnen ons bedrijf is ervan doordrongen dat de klant op nummer 1 moet staan. Alleen dit al zorgde voor optimale motivatie. En dat werd alleen maar beter doordat iedereen gedurende het proces duidelijk zag dat een gestructureerde manier van werken niet alleen voor extra klanttevredenheid zorgt, maar ook voor meer werkplezier en een hogere productiviteit. Elk aspect van het werkplaatsbezoek is immers volkomen helder voor zowel de klant als voor de werknemers. Ik zie dit certificaat als de bekroning van de motivatie van alle werkplaatsmedewerkers - het was én blijft teamwork om de klant zo goed mogelijk van dienst te zijn.”  

Bovengemiddelde klanttevredenheid
Global Training is het trainingsinstituut van Mercedes-Benz en is medeverantwoordelijk voor het kwalificeren van het dealerbedrijf. “ Wensink Mercedes-Benz Emmen heeft voor de Mercedes-Benz {personenwagens/bestelwagens/trucks} het kwaliteitscertificaat ontvangen en dat hebben ze echt verdiend. Er is intensief gewerkt om dit resultaat te halen. Alex Wallet die namens Global Training het traject bij Wensink Mercedes-Benz Emmen begeleidde, heeft bijzonder goed en plezierig samengewerkt met het gemotiveerde team van Wensink Emmen. We zien de eerste resultaten ervan trouwens al nadrukkelijk terug. Sinds enkele jaren houden we de klanttevredenheidsscores per dealerbedrijf nauwgezet bij. Wensink Emmen scoort daarbij nu hoger en dat is met name goed nieuws voor de klanten.

Gert van Kooy, Directeur Mercedes-Benz Cars binnen Wensink voegt daaraan toe: “Natuurlijk zijn we trots op dit certificaat, maar klanttevredenheid is voor ons een continu proces. We blijven werken aan nog beter. In alles streven wij naar het beste, oftewel: Wensink, aangenaam!

Bijlage: rechten vrije foto


Onderschrift: Alex Wallet (Mercedes-Benz Nederland) overhandigt Willem Schippers (Servicemanager Wensink Mercedes-Benz Emmen) het certificaat. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wilco Roetert Steenbruggen (Hoofd Marketing Wensink), telefoon 038-4255788 of via e-mail wilco.roetertsteenbruggen@wensink.nl

Meer nieuws...

Personenwagens Bestelwagens Trucks Smart