21 januari 2016

OfficiŽle reactie Mercedes-Benz Nederland op resultaten emissietesten

OfficiŽle reactie van MBNL richting de NOS op de vraag hoe het kan dat de testresultaten in de praktijk zo ver af kunnen wijken van de zg laboratoriumtesten.


In algemene zin is het niet ongebruikelijk dat er verschillen zijn tussen laboratorium testresultaten en praktijkresultaten op de weg. De tot nu toe gehanteerde testmethodes voor de toelating van een voertuig op de weg zijn in de basis al heel erg oud (bijna 40 jaar) en overheden, wetenschappers en auto-industrie zijn al jaren bezig om een adequate testmethode te ontwikkelen. Momenteel wordt in Europees verband hard gewerkt aan de totstandkoming en spoedige introductie van een meer praktijk georiŽnteerde testmethode waar Daimler zich ook voor inspant. We spreken dan over Real Driving Emissions (RDE), vastgesteld met het de Portable Emission Measurement System (PEMS) waarvan de meetmethodiek met randvoorwaarden op dit moment in de laatste staat van ontwikkeling is. Doelstelling is natuurlijk om de praktijkemissies, waaronder de NOx emissies verder te verlagen. We verwachten dat deze meetmethodiek binnen redelijke periode wordt geÔntroduceerd en onderdeel gaat uitmaken van de toelatingseisen van voertuigen op de weg.

Ik breng graag onder de aandacht dat Daimler AG, het concern waartoe Mercedes-Benz behoort, vele miljarden euro’s investeert in het zuiniger en schoner maken van haar personenauto’s, bedrijfswagens en bussen. Daar hebben we ook een naam hoog te houden. In dat verband noem ik graag de volledig elektrische auto’s (batterij-elektrisch en waterstof), (plug-in) hybrides en auto’s met efficiŽnte en schone verbrandingsmotoren. Alle in Europa, dus ook in Nederland toegelaten auto’s voldoen aan de geldende wettelijke normen. Daar is gťťn twijfel over, dat blijkt ook uit de rapportage van TNO.

Met betrekking tot de door TNO geteste voertuigen volgens de nog experimentele PEMS/ RDE norm zijn afwijkingen tijdens de praktijktesten geconstateerd. Dat gold ook voor de in maart 2015 geteste Mercedes-Benz C 220 BlueTec diesel met Euro6 techniek. Een analyse van deze test heeft aangetoond dat afwijkende praktijkcondities hebben geleid tot afwijkende emissies. In dit geval voor testdoeleinden opmerkelijk lage buitentemperaturen.

Om aan de in de wet gestelde eisen te kunnen voldoen, worden in dit geval onder lage buitentemperaturen emissietechniek beschermende maatregelen genomen die onder deze specifieke testomstandigheden hebben geleid tot een hogere NOx emissie. Hierover is recent overleg gevoerd met de specialisten van TNO en de collega’s van Daimler.

Los van de opmerking inzake de toename van de NOx emissies, is er dus gťťn sprake van een afwijkende strategie, maar van afwijkende testcondities die hiertoe hebben geleid.


Het Ministerie heeft in een eerste reactie laten weten het te betreuren op welke wijze de informatie gisteravond in het nieuws is gekomen. Men verontschuldigt zich door op te merken dat de wijze van berichtgeving niet in hun macht ligt. Wij betreuren het natuurlijk ook wanneer onze reactie op een andere dan de bedoelde manier wordt uitgelegd.


Daimler AG heeft vrijwel direct na het ontstaan van de ‘dieselaffaire’ duidelijk gemaakt dat onze auto’s niet worden gemanipuleerd en dat dit ook in het verleden nooit is gebeurd! Het zogenaamde ‘defeat device, een voorziening die de werking van de nabehandeling van uitlaatgassen ontoelaatbaar beperkt, werd en wordt niet door ons gebruikt. Dat geldt voor al onze diesel- en benzinemotoren wereldwijd. We houden ons aan de wettelijke voorschriften. Eventuele andersluidende verwijten wijzen we nadrukkelijk af.


We delen de verontwaardiging over het toepassen van onrechtmatige middelen om uitlaatgastesten te manipuleren en verweren ons tegen welke tendens dan ook, om ook onze onderneming te verdenken van vermoedelijke fraude. En dat gebeurt wanneer andere feiten, zoals het fysische verschil tussen normverbruik en werkelijk verbruik, worden aangeduid als onrechtmatige gedragingen en daarmee beschuldigingen van fraude worden uitgebreid naar de gehele automobielindustrie.


Om deze reden ondersteunen wij op Europees niveau de ontwikkeling van nieuwe wetten voor het vastleggen van realistische testmethoden. Hiertoe werken we open, met vertrouwen en constructief samen met de verantwoordelijke overheden. Dit doen we overigens al sinds vele jaren.


De boodschap van de Board of Management van Daimler is glashelder: bij ons wordt niet gemanipuleerd!

 

Meer nieuws...

Personenwagens Bestelwagens Trucks Smart